ROTARY CLUB
BIAŁA PODLASKA

Klub istnieje od 2006 roku i prowadzi działalność na mocy ustawy o stowarzyszeniach. Członkami klubu są mieszkańcy Białej Podlaskiej i Powiatu Bialskiego, przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, pracownicy naukowi, których łączy chęć pomocy potrzebującym w ramach działalności charytatywnej. Klub nie identyfikuje się z żadną siłą polityczną i nie prowadzi działalności politycznej lecz działa na rzecz lokalnej społeczności. Naszym celem jest również promocja miasta Biała Podlaska i ziemi bialskiej. Od początku istnienia klub wyznaczył sobie dwa strategiczne cele: wspieranie uzdolnionej młodzieży z zespołu wokalnego Chwilka Ireneusza Parafiniuka oraz pomoc dzieciom specjalnej troski, zwłaszcza wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, świetlicy środowiskowej „Dziupla” , wspieranie programu „Można inaczej” przy SP Nr 3 czy cykl rotariańskich – charytatywnych wyścigów kaczek na rzece Krznie.

 Kluby Sponsorskie:
Warszawa City
Portland Metropolitan

 DZIAŁANIA CHARYTATYWNE DŁUGOTERMINOWE
wspieranie utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży
pomoc dzieciom specjalnej troski


Jesteśmy częścią Rotary International, organizacji liczącej ponad 1,2 mln członków. Przyświeca nam hasło „Service Above Self”.

Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.