Category Archives: Bez kategorii

Jakże szybko i niepostrzeżenie dzień za dniem, miesiąc za miesiącem są pochłaniane przez mijające lata. Wspaniale jest gdy równolegle powstaje i żyje kapitał dobrych , szlachetnych czynów, że nie jest to tylko odwieczna prawidłowość przemijania. Jakże niedawno, przed pięcioma laty, 16 października 2006 roku przeżywaliśmy charter naszego klubu, RC Biała Podlaska, z udziałem DG Wojtka […]

Naumov Artem z Rosji laureat XII Międzynarodowego Konkursu otrzymał Nagrodę im. Marcela Stefańskiego ufundowaną przez lubelskie Kluby Rotary i Rotary z Francji. Nagrodę osobiście wręczyły zona i córka śp.Marcela Stefańskiego – Chantal i Cristine. Na zdjęciu z Prezydentem Rotary Lublin Centrum Stanisławem Dąbrowskim. Wśród nagród pozaregulaminowych jedną z ważniejszych okazała się Nagroda im. Marcela Stefańskiego […]

Zapewne w oczach Bialskich Rotarian, Brack pozostałby na zawsze anonimowym miastem, gdyby nie wizyta ojca Marcina Dragana, misjonarza na dalekiej Syberii. Zebranie klubowe 18 stycznia wypełnione było barwnymi opowieściami o. Marcina o surowym klimacie, poczuciu przestrzeni, życiu pozbawionym nerwowego pośpiechu, względności odległości (np. bliskie wyjazdy na odległość 600km, czy nieco dalsze, ale jeszcze nieodległe na […]

Realizując Porozumienie Rakowiskie z czerwca 2007 roku, na zaproszenie klubów Rotary z Mińska ( RC Mińsk i RC Mińsk City) na wspólne posiedzenie w dniu 15.12.2007 udała się na Białoruś delegacja RC Biała Podlaska w składzie: Prezydent Janusz Matusiak, Past Prezydent Jola Kaliszuk, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Jarek Meleszko oraz Przewodnicząca Komisji Rotary Foundation Danusia Sobakiewicz. […]

W dniu 12.11.2007 r do Hotelu Dukat przybyła w komplecie Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Psami, oczywiście z jej czworonożnymi członkami. Zebraną na loterii, w czasie kolacji 12.10.2007 w Zaścianku Borsuki, kwotę 1910 zł oraz 20 USD, na ręce szefa Zygmunta Szabaciuka, przekazali Skarbnik Justyna Dudzicz i Prezydent Janusz Matusiak. Strażacy z Drelowa własnym zapałem stworzyli jedyną […]

W czasie II Biesiady Podlaskiej, która odbyła się 13.10.2007, po inauguracji Centrum Dialogu Rotary w Białej Podlaskiej, przeprowadzona aukcja prac plastycznych przyniosła 2000 zł. W dniu 5.11.2007 r na zaproszenie klubu, do Hotelu Dukat, przybył dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu Józef Antończyk, na ręce którego zebraną kwotę przekazali Skarbnik Justyna Dudzicz i Prezydent Janusz […]

W dniu 9.12.2006 pod hasłem „Oddaj, zamiast wyrzucać na śmietnik” zorganizowaliśmy zbiórkę ubrań i sprzętów domowych na rzecz osób i rodzin żyjących w niedostatku. O akcji poinformowaliśmy w lokalnej prasie oraz rozpropagowaliśmy przy pomocy ulotek. W sobotę od godziny 9.00 do 16.00 zbieraliśmy dary oferowane przez ludzi dobrej woli. Plon akcji przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. […]

W dniu 10.12.2006 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się Choinka Rotariańska organizowana przez RC Warszawa City. W imprezie organizowanej przez zaprzyjaźniony i sponsorujący klub wzięli udział wraz z rodzinami i przyjaciółmi nasi członkowie: Prezydent Jolanta Kaliszuk, Mieczysław Józefczuk i Grzegorz Makarewicz. Przybyłych przywitali Prezydent Zbigniew Bombik oraz Gubernator Wojciech Czyżewski. Oprócz koncertu pianisty Waldemara […]

W dniach 27.11. – 6.12.2006 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu zostało przeprowadzone bezpłatne szczepienie p/grypie 47 wychowanków placówki. Wspólna akcja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Piszczacu przy wsparciu RC Biała Podlaska, obyła się z inicjatywy współwłaściciela NZOZ „Medyk” Janusza Matusiaka i Prezydent Jolanty Kaliszuk.