Centrum Dialogu Rotary Biała Podlaska

Promowanie szeroko pojętego dialogu


Biała Podlaska – miejsce szczególne

Idea Centrum pomyślana jest jako cykl spotkań i konferencji na temat  szeroko pojętego dialogu. Biała Podlaska jest miastem szczególnym, mogłoby się wydawać, że wręcz wymarzonym do krzewienia takiej idei, gdyż to właśnie tu na przestrzeni naszych dziejów był prowadzony (często w sposób nieświadomy) dialog narodów, religii, kultur, społeczności. To tu, na pograniczu Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony, żyli i pokojowo budowali swą teraźniejszość i przyszłość Polacy, Litwini, Żydzi, Tatarzy, Białorusini i Ukraińcy. Zamiarem organizatorów jest również pokazanie gościom z Polski oraz zagranicy, piękna i uroku Ziemi Bialskiej.

                                                                          Janusz Matusiak


Założenia Centrum Dialogu Rotary

  • PROMOWANIE: korzyści budowania pokoju w Polsce
  • TWORZENIE: klimat respektu, tolerancji, współdziałania, dobrosąsiedztwa i demokracji.
  • BUDZENIE NATCHNIENIA: nadzieje, służba, bez przemocy, pomoc dla innych, szacunek dla państwa.
  • WYCHOWANIE: proces dobrego dialogu i dyskusji, tworzenie świadomości i potrzeba harmonijnego społeczeństwa.

dr Emmy Irobi


Misja Centrum Dialogu Rotary

Pomoc w przyciąganiu ludzi o różnych poglądach z Polski i spoza Polski w celu dyskutowania tematów dotyczących społeczeństwa.

Celem jest także promowanie koncepcji dialogu, który może pomoc w łagodzenia konfliktu.


W konferencjach dotychczas wzięli udział między innymi:

Prof. Eugeniusz Piontek

Prof. Wawrzyniec Konarski

JE Arcybiskup Abel

Prof. Zbigniew Izdebski

Prof. Bogdan Wyżnikiewicz

Amb. Grzegorz Dziemidowicz

Amb. Stanisław Ciosek

Senator Marek Borowski

Rob Lucke – RC Portland

Red. Wojciech Łuczak

Prof.. Andrzej Wierzbicki

Dorota Warakomska

dr Ewelina Dresler

dr Szczepan Kalinowski

Prof. Bogdan Maruszewski

Ks. Wojciech Lemański

Arch. Marek Krawczyński


Sesje Centrum Dialogu Rotary

Dotychczas odbyło się 11 sesji w 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 i 2017 roku.

Wszystkie zostały objęte patronatem przez aktualnie pełniących swoje funkcje Gubernatorów Dystryktu.

W 2008 i 2009 zostały poprzedzone spotkaniami organizowanymi wspólnie z Bialsko-Podlaską Izbą Gospodarczą.