Odbywa się rokrocznie na przełomie maja i czerwca od 2007 roku. Dobrej zabawie i degustacji tradycyjnego polskiego trunku często towarzyszą aukcje i zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.

Galeria z II. Festiwalu Nalewek