Rotary International – międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku, w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa.

Rotary International (RI) jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”. Światowa siedziba Rotary mieści się w Chicago, w Evanston, stan Illinois, Stany Zjednoczone.

Celem Rotary jest wspieranie i pogłębianie idei służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie:

– rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby;

– wysokich norm etycznych w każdym zawodzie, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego rotarianina swojego zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu;

– stosowania ideału służby przez każdego rotarianina w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym;

– budowy porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby.

Użytecznym sprawdzianem wszelkich relacji międzyludzkich jest czteropunktowy test – szczególnie przydatny dla każdego rotarianina w codziennej praktyce wykonywania swojego zawodu. Zawiera on cztery pytania:

1. Czy jest to prawdą?

2. Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?

3. Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?

4. Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Obecnie w ponad 200 krajach jest 1,2 mln rotarian zrzeszonych w ponad 32 tysiącach klubów. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w 1985 historyczna misja, uodpornienia wszystkich dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina. Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi w kampanii Rotary Polio Plus zaangażowano 100 tysięcy wolontariuszy organizując szczepienia ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby. W Polsce tradycje rotariańskie sięgają początku lat 30. – pierwszym był klub warszawski (nr 3427), który ukonstytuował się 17 lutego 1931. Założycielami byli prof. Jerzy Loth oraz inż. Piotr Drzewiecki.

W czasie wojny, w latach 1939–1945, Rotary w Polsce nie miało możliwości działania, gdyż wszystkie formy polskich organizacji społecznych były przez okupanta niemieckiego zakazane, zresztą także i w Niemczech ruch rotariański był w czasach nazistowskich formalnie wyjęty spod prawa. Po zakończeniu wojny podjęte zostały próby w kierunku reaktywacji klubów, spotkało się to jednak z represjami ze strony reżimu komunistycznego i spowodowało zaniechanie wszelkich kroków w tym kierunku. Ideologia ruchu rotariańskiego pozostawała bowiem w jaskrawej sprzeczności z ideologią komunistyczną. Ruch wywodzący się ze środowisk inteligencji i przedsiębiorców uznany został za klasowo obcy. Hasło solidarności rotariańskiej pozostawało w sprzeczności z ideą walki klas, a zasada rozwijania współpracy międzynarodowej uznana została za przejętą z ideologii „zgniłego Zachodu” .

Dopiero przemiany, jakie dokonały się w Polsce w 1989 i w latach następnych, umożliwiły powrót Rotary na polską arenę społeczną. Obecnie polskie kluby są zrzeszone w Dystrykcie 2230 wraz z klubami z Ukrainy i Białorusi (73 kluby z Polski, 44 z Ukrainy i 3 z Białorusi). Działalność klubów jest całkowicie jawna i odbywa się w ramach ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

źródło: Wikipedia